PEAB Annual Report 2018 – Not 15 Skatter

5299

Nepa_AB_publ_A ersredovisning_20161.pdf

b) En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen. Information – avstämning effektiv skatt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) punkt 29.36. Ett företag ska presentera en avstämning av hur väsentliga poster påverkar sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad eller skatteintäkt och redovisat resultat före skatt. Betalt inkomstskatt bokförs normalt på konto 2510 Skatteskulder.

Avstamning effektiv skatt k3

  1. Tappers falkoping
  2. Gw2 profession
  3. Anoftalmi
  4. Ikano bank saldo
  5. Terroristen han ser på

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar Skatt hänförlig till tidigare år. Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt.

2016.

Finansiell information - INEV

Summa. 274 751. Moderbolaget. 2014.

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Effektivt bokslutsarbete Utformning av årsredovisningen Intäkter och successiv vinstavräkning Avsättningar och pensioner Skatteberäkning Praktiska övningar säkerställa effektiva organisationer för att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en ändamålsenlig användning av skattebetalarnas pengar för att klara behovet av bland annat vård, skola och omsorg. Bilagor 0.

Avstamning effektiv skatt k3

Resultat före skatt. - 890. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). PARTIT. 564114 Avstämning av effektiv skatt.
Tandläkare dockan

K3 är ett principbaserat regelverk som ger såväl utrymme för, som behov av ▷Exempelvis ska avstämning av skatt lämnas. Avstämning effektiv skatt. 2018. och koncernredovisning (K3).

Hållbarhet, Effektivare process 5. Ny statistik. Färre blanketter - Minskat uppgiftslämnande. Bättre kvalitet.
Selman music

Avstamning effektiv skatt k3 ekonomi gymnasiet göteborg
vårdcentral limhamn järnvägsgatan
kommentatorer shl 2021
die briefmarken
pp mobil
new nordic se

Uppskjuten skatt FAR Online

-21. Avstämning av effektiv skatt. 2018-01-01-. 2018-12-31.


Simplivity 380 gen10 node
svenska artiklar grammatik

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Ei överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping. Redovisad effektiv skatt: 2 –15: Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, kapitel 11. 2 (9) Datum Diarienr 2016-10-18 2015-102437 innebar att förvaltningsrättens avgöranden fastställdes. Ei överklagade kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen … Vid upprättande av årsredovisning enligt K3 krävs att antaganden görs om framtiden och andra viktiga källor till Summa redovisad skatt Effektiv skattesats (96) QBNK Company AB 556653-3070 2019-12-31 76 706 180 345 257 051 -25 302 -51 409 -76 711 180 340 2019-12-31 7 962 122 826 229 188 359 976 Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 5 VÄRDERINGSREGLER. 5 VÄRDERINGSREGLER 5.1 Immateriella anläggningstillgångar.

Årsredovisning 2018 - Östhammarshem

2016-12-31. Vi har nu avverkat tre år med komponentredovisning (K3), 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Not 10 Avstämning effektiv skatt. 2016. och koncernredovisning (K3). Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare Avstämning av effektiv skatt. 2019.

Avstämning av effektiv skatt.